De visie van Vivace

Daarom Vivace!

Gezonde organisaties veranderen voortdurend. Deze levendigheid zorgt voor interessante uitdagingen en mogelijkheden, maar roept ook vragen op. Immers, elke verandering stelt nieuwe eisen aan leidinggevenden, teams en individuele medewerkers en vraagt van betrokkenen steeds opnieuw aanpassing en een andere inzet. Om aan die vragen en eisen te kunnen voldoen hebben organisaties, teams en individuele medewerkers soms ondersteuning nodig. Vivace biedt deze ondersteuning.

Vivace staat voor zorgvuldigheid

Vivace brengt voor de start van elk traject de vraag en het aanbod bij elkaar. In één of meer intakegesprekken met de opdrachtgever – en zo mogelijk en gewenst met medewerkers – onderzoekt Vivace welke wensen, behoeften en mogelijkheden er zijn. Op basis daarvan volgt een passend voorstel.

Vivace staat voor actie

Vivace stimuleert organisaties om veranderingen op een actieve, uitdagende en effectieve manier door te voeren. Zij onderzoekt werkvragen, vraagt dóór, daagt uit, adviseert en stimuleert mensen zelf de antwoorden op hun vragen te vinden.
Vivace houdt van actie en resultaat. Een grote diversiteit aan werkvormen staat garant voor een levendig traject. Uiteraard koppelt Vivace de werkvormen altijd aan het doel van het traject en zorgt zij ervoor dat deze passen bij de leer- en werkstijl van de deelnemers en de organisatie.

Vivace staat voor reflectie

Mensen kunnen veel, maar zijn zich niet altijd bewust van hun eigen competenties. Daardoor functioneren zij niet altijd op een optimaal niveau. Vivace houdt mensen een spiegel voor en stimuleert hen om hun persoonlijke en professionele talenten op te zoeken, soms weer op te poetsen en te benutten. Mensen die zich meer bewust worden van hun eigen kwaliteiten krijgen meer kracht, energie en zelfvertrouwen en gaan in alle opzichten beter functioneren. Zij zullen hun persoonlijke doelen èn die van de organisatie gemakkelijker realiseren.

Vivace staat voor beweging

Veranderingen in een organisatie kunnen heel wat teweeg brengen. Zij leggen vaak druk op de communicatie en samenwerking, die daardoor niet altijd vlekkeloos verloopt. Vivace neemt elk probleem van of tussen mensen serieus. Hierbij zijn relativering en humor in de aanpak van Vivace onmisbare ingrediënten. Vivace staat stil bij wat er speelt, altijd met de bedoeling mensen in beweging te brengen, rekening houdend met de gewenste (bedrijfs)resultaten.