Coaching

Werken binnen een instelling of organisatie is vaak erg interessant en uitdagend, maar soms ook veeleisend en zwaar:
steeds loop ik tegen dezelfde situatie aan: hoe kan ik het anders aanpakken?

Al die vergaderingen…
Het werk neemt me helemaal in beslag!
Ik heb het gevoel dat ik ‘vastzit’…
Nu ik deze functie heb, zien collega’s me anders…
Ik loop al tijden gestrest rond…
Ik leid voor het eerst een project…
Hoe komt het dat die samenwerking niet lekker loopt?
Misschien is het tijd voor een andere baan…
Ik werk hier nog maar net…
Hoe geef ik mijn medewerkers meer verantwoordelijkheid?
De tijden veranderen: hoe krijg ik ze mee?

Herken je jezelf in een van deze uitspraken, dan kan het zinvol zijn eens stil te staan bij je eigen functioneren.

Vormen van begeleiding: coaching, supervisie en counseling

Vanuit onze achtergrond kiezen wij in overleg met de cliënt en de opdrachtgever voor een van de vormen van de begeleiding.

Coaching

Uitgangspunt is de uitvoering van het werk, zoals dat door de instelling of organisatie wordt bedoeld – de cliënt brengt zelf werkvragen in. Ook bieden wij groepscoaching aan voor maximaal drie personen.

Supervisie

Hierbij staat de persoon binnen het werk en beroep centraal. De cliënt leert over zichzelf in de eigen werksituatie – hij brengt eigen leervragen in en leert door middel van reflectie.

Counseling

De cliënt staat zelf centraal: bewustwording van emoties, verwerken van ervaringen en zoeken naar nieuw evenwicht en zingeving zijn uitgangspunt – de cliënt bepaalt zelf de inbreng en tempo van leren.

Inhoud

Afhankelijk van de gekozen vorm van begeleiding zal de coach

 • vragen naar gedachten, gevoelens en wijze van handelen
 • adviseren
 • tips en suggesties geven
 • verbanden leggen
 • confronteren
 • feedback geven
 • reflectie stimuleren
 • doelen bewaken
 • praktijkopdrachten meegeven
 • literatuur verstrekken
 • werkvormen voorstellen
 • evt. observeren in de werksituatie of coaching on the job

Werkwijze

In een oriënterend gesprek met de cliënt wordt ,naast wederzijdse kennismaking, gekeken welke vragen er liggen. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever(s) nagegaan of en welke vorm van begeleiding bij de cliënt past. Een combinatie is ook mogelijk. Op basis van dit gesprek worden vervolgens verdere afspraken gemaakt over leerdoelen en te behalen resultaten.. Een begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 5 kwartier, in principe 1 keer per 14 dagen. Veel trajecten omvatten 5 gesprekken gekoppeld aan een schriftelijke evaluatie en een afrondend eindgesprek.

Begeleiders

Gerda Nobel en Ineke Wikkerink, beiden geregistreerd supervisor bij de LVSB (Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen) en hebben door hun activiteiten veel (levens)ervaring.