Onze werkwijze

Voor ons staat voorop dat we op een prettige, gelijkwaardige manier met de klant willen samenwerken. We willen samen trajecten voorbespreken en afstemmen: de klant kent de eigen organisatie en de daarbij behorende vragen goed. Wij betrekken vanuit onze expertise op het gebied van organisatieontwikkeling daarbij alle facetten die ertoe doen. Het is onze taak om mee te denken, te ontwerpen, te plannen en uit te voeren. Alles vanuit ons motto: levendig verbinden.

Tijdens het werk gaan wij er vanuit dat het leren van leidinggevenden en medewerkers deel uitmaakt van één samenhangend systeem: we besteden dan ook expliciet aandacht aan de parallelprocessen van het leren. Dit is ook waarom we gebruik maken van diverse methoden van leren: kennisleren, houdingsleren, reflectieleren, vaardigheidsleren, werkplekleren, etc. Doordat leren in de praktijk soms erg weerbarstig blijkt te zijn betekent dit dat we soms, na emotionaliteit, ook de nuchterheid weer samen zoeken, een pas op de plaats maken en met elkaar rustig de zaken bespreken. En wanneer het past zetten we humor in. Het is onze ervaring dat humor helpt de werk-stromen weer op gang te helpen, ruimte te geven.

Volgens ons gebeurt leren niet alleen tijdens de (werk)bijeenkomsten, maar krijgt het vooral gestalte door toepassing in de dagelijkse praktijk. Centraal in onze werkwijze staan de persoonlijke en professionele reflectie en de daaruit voortkomende actie in de praktijk. Tijdens bijeenkomsten hebben, naast theoretische onderdelen, de praktijkervaringen van de deelnemers een belangrijke plaats: leren aan en van de eigen praktijk, ervaringsleren, zit altijd dichter op de eigen ‘’huid’ en motiveert tot handelen. Wij structureren, begeleiden, adviseren en geven feedback tijdens die bijeenkomsten. We werken graag met interactieve werkvormen, beeldmateriaal, filmpjes, etc. waarbij we het doel van de opdracht niet uit het oog verliezen.

Evalueren betekent bij ons: regelmatig met elkaar om tafel en een aantal vragen langslopen: hoe doen we de dingen? welke resultaten zijn er tot nu toe gehaald? Wat loopt goed, wat moet meer / minder? Wat vinden we van elkaars optreden, wat behoeft bijstelling? Hoe gaan we verder? Steeds bewaken we de levendige verbinding die nodig is om samen succesvol te zijn en die energie geeft aan het werk.