DISCLAIMER VIVACE-CTC

“Disclaimer: De onderstaande tekst dient ter algemene informatie en begeleiding bij het gebruik van onze bedrijfstrainingen. Door deel te nemen aan en gebruik te maken van onze trainingen stemt u ermee in dat u de volgende voorwaarden en beperkingen begrijpt en accepteert.

Professioneel advies: Onze bedrijfstrainingen zijn bedoeld voor educatieve doeleinden en bieden geen specifiek professioneel advies. Ze vormen geen garantie voor specifieke resultaten of succes in uw bedrijfsactiviteiten. We raden u aan om altijd professioneel advies in te winnen voordat u belangrijke beslissingen neemt.

Geen aansprakelijkheid: Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken tijdens onze trainingen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die tijdens onze trainingen wordt verstrekt.

Onafhankelijkheid van deelnemers: Onze trainingen bevatten mogelijk meningen, suggesties of aanbevelingen. Het is belangrijk op te merken dat deze meningen, suggesties of aanbevelingen niet noodzakelijk de standpunten van ons bedrijf vertegenwoordigen. Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen due diligence te doen en zelfstandig beslissingen te nemen op basis van hun eigen inzichten en overwegingen.

Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze trainingen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen, blijven eigendom van ons bedrijf. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige inhoud, materialen of trainingsmateriaal te reproduceren, verspreiden, aanpassen, verkopen of gebruiken voor commerciƫle doeleinden.

Externe bronnen: Onze trainingen kunnen links bevatten naar externe websites, bronnen of informatie. We hebben geen controle over de inhoud van dergelijke externe bronnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, relevantie, kwaliteit of volledigheid van dergelijke bronnen.

Door gebruik te maken van onze bedrijfstrainingen stemt u ermee in dat u deze disclaimer begrijpt en accepteert. Indien u het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze trainingen.”