Puntjes op de i … op 18 en 19 april 2024
Nog meer profiteren van de eigen ervaring en wijsheid in gesprekken

Aanmelden

Ook al heb je nog zo veel ervaring – of je nu directeur bent of (proces)begeleider – je bent nooit uitgeleerd als het gaat om goede, soms moeilijke gesprekken voeren. Al heb je alle boeken gelezen die over dit onderwerp bestaan, het blijft in de praktijk passen en meten. Geen mens is hetzelfde en met dat feit omgaan, is niet zomaar klaar. Vooral omdat je zelf als instrument in die gesprekken soms stil valt, soms kwetsbaar wordt, of gewoon niet verder komt. Samen met jou willen we in deze Masterclass dieper ontdekken wat deze complexiteit betekent voor je rol als directeur of (proces)begeleider. Het zal in deze masterclass minder gaan om de kunde: die veronderstellen we. Het gaat hier vooral om de kunst van het leiden en loslaten in gesprekken, het spreken met wijsheid, het vergroten van de eigen fijngevoeligheid tijdens het uitoefenen van complexe gesprekken. Een unieke combinatie van senior-expertise van Gerda Nobel en Allard de Hoop zorgt ervoor dat je een paar van de lastigste facetten van het voeren van complexe gesprekken (opnieuw) onder de loep neemt. Je leert echt moeilijk zichtbare of onbewuste puntjes op de i te zetten als ervaren gespreksleider. Het gaat dan zowel om de context van de gesprekken c.q. de buitenkant (wat wordt er verwacht en wat zijn de vragen van de ander met wie je het gesprek voert) als om jouw persoonlijke binnenkant (wat resoneert, wat komt er – onbewust – mee bij het proces van spreken). Overdracht, tegenoverdracht, projectie, double loop leren, liminaliteit bij ontwikkelprocessen, afstand – nabijheid, intuïtie, etc. zijn allemaal facetten waarvan wij weten dat die daarbij regelmatig een rol spelen.  Daarnaast gaat het over perspectieven. Hoe kijken anderen en jij naar een situatie, hoe bewust zijn beide partijen zich hiervan en welke invloed heeft dat op jouw eigen gedrag of op dat van de ander?  Het gaat in deze Masterclass vooral om jouw eigen praktijk; de theorie speelt alleen een bescheiden rol voor zover het processen kan verhelderen.Doelgroep Leidinggevenden en(proces)begeleiders met ruime praktijkervaring

Uitvoering: Een 24-uurs bijeenkomst. We werken van donderdag 18 april 2024 van 14:00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 19 april 2024 van 8.30 uur tot uiterlijk 14.00 uur

Locatie: Allardsoog, Bakkeveen https://www.nieuw-allardsoog.nl

Werkwijze: We werken veelal met methodieken binnen het ervaringsleren. Dat betekent: veel doen, zelf ontdekken, verrast worden, ervaringen delen op zo’n manier dat het reflectievermogen zich kan ontwikkelen en inzichten gegenereerd worden. Deze worden gekoppeld aan wat er bekend is vanuit wetenschappelijk onderzoek dan wel in publicaties. Allard en Gerda geven structuur aan de bijeenkomst, begeleiden, geven adviezen en feedback.

Groepsgrootte: Maximum aantal deelnemers: 14

Kosten: € 875,- incl. koffie, thee, lunch, diner en overnachting

Begeleiders: Gerda Nobel en Allard de Hoop

Doelen
o Helder(der) bewustzijn van je kijk op mensen en processen
o Verdieping van je persoonlijke en professionele repertoire bij complexe gesprekken
o Groter besef van wat je al kunt en waar je uitdaging ligt

Bijvangst
o Uitbreiding van je netwerk
o Werken op een locatie waar de natuur binnenkomt in de zaal

Programma donderdag 18 april 2024
We starten om 14.00 uur en werken door tot 20.00 uur. Tussendoor is een korte break voor een klein hapje, na 20.00 dineren we samen.
• Welkom, & opening
• Afstemmen: wat gaan we in de 24 uur doen?
• Opdracht: hoe presenteer ik mezelf naar anderen?
feedback en reflectie op de opdracht
• Filmpje: leiderschap en communicatie
• Ronde 1: eigen casuïstiek
• We staan stil bij: jouw perspectief in lastige gesprekken
• Ronde 2: eigen casuïstiek

Programma vrijdag 19 april 2024
We bieden de mogelijkheid om voor het ontbijt om 8.00 uur een stiltewandeling te doen
We starten met het programma om 9.00 uur, werken door tot 13.00 uur en sluiten af met een gezamenlijke lunch
• Starter: op gang komen met elkaar
• De kunst van het vragenstellen
• Ronde 3: eigen casuïstiek
• Er zijn ook andere manieren van communiceren: een palet
• Afronden, oogsten, terugblikken in het kader van: wat heeft deze 24-uurs je gebracht?