2000 | ISBN 90 5901 085 X

Het idee

“Oh, help! Hoe onthoud ik dit ooit allemaal!” Deze uitroep hebben wij -de makers van deze coaching-cards- herhaaldelijk gehoord van deelnemers van onze cursussen met als thema communicatie, gespreksvaardigheden, coaching-on-the-job, begeleidingsvaardigheden, het voeren van personeelsgesprekken, enzovoort.

Het antwoord luidt dan natuurlijk “Dat hoeft je ook niet allemaal te onthouden. Daar gaat het niet om. Door te oefenen, te doen, te reflecteren en weer te oefenen, te doen enz. wordt het je vanzelf wel eigen en ontwikkel je als coach je eigen stijl.”
“Ja, dat snap ik allemaal wel en dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken”, zei een aanhoudende cursist. “Maar toch wil ik iets waar alles netjes op een rijtje staat, iets wat je makkelijk kan grijpen, waar je zoiets in op kan zoeken zonder moeilijk gedoe. Praktische geheugensteuntjes dus.”
Hij kreeg enorme bijval van de andere cursisten en zo ontstond het idee voor deze coaching cards.

Onder COACHING verstaan wij
Directe begeleiding met als doel professionaliteit en de vakbekwaamheid te verbeteren en te vernieuwen door m.n. zelfreflectie en feedback te bewerkstelligen in een procesmatige aanpak. Degene die gecoacht wordt noemen wij steeds de CLIËNT.

Voor wie?

Voor iedereen die 1 op 1 gesprekken voert in de rol als coach/begeleider. Wij hebben ervoor gekozen steeds de term coach te gebruiken, maar daar kunnen ook de volgende personen/functies onder worden verstaan: begeleider in het algemeen, mentor, leraar, supervisor, counselor, personeelsfunctionaris, afdelingshoofd, maarschappelijk werker, loopbaanbegeleider, enz.
Deze coaching-cards zijn te gebruiken voor mensen die reeds lang werkzaam zijn als coach of die bezig zijn het vak te leren.

Hoe te gebruiken?
Er zijn drie categorieën met drie verschillende kleuren:
1. Rood: Communicatiekaarten met als thema het gesprek (theoretische geheugensteunen?)
2. Blauw: Pas-op-de-plaats-kaarten met als thema bezinning, reflectie, verwarring, metapositie en fantasie
3. Geel: Energiekaarten met als thema de zorg voor het energiepeil van de coach. Energie opladen voor een gesprek en ontladen na een gesprek, maar ook ter controle en bijstelling tijdens de gesprekken.