Intervisie in het onderwijs: Een goudmijn

De titel: Een goudmijn, is gebaseerd op de enthousiaste uitroep van een deelnemer aan een intervisiebijeenkomst. In dit boek wordt het enthousiasme zichtbaar en voelbaar. Met de beschreven werkvormen in dit boek kan een intervisiegroep, al of niet begeleid door een intervisor zelfstandig aan de slag. De intervisor krijgt meer aandacht, aanwijzingen en reflectievragen om zich verder in deze rol te ontwikkelen.

Met dit boek kan iedereen verdieping en afwisseling in de intervisie teweeg brengen. Hierdoor wordt het aanwezige, vaak onzichtbare goud in een organisatie, sectie of team zichtbaar en positief inzetbaar gemaakt in het dagelijkse werk.

Dit boek is o.a. bedoeld voor docenten, begeleiders, leidinggevenden, HRM’ers, lerarenopleiders, coaches, onderwijsconsultants en trainers.

Flyer: Intervisie in het onderwijs, Een goudmijn